• Proseksualny matronat: DZIEW/CZYNY

  Nie po raz pierwszy polecam waszej uwadze białostockie DZIEW/CZYNY – oddolną inicjatywę zorientowaną na… babską stronę miasta.

  DZIEW/CZYNY to zachęta do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.

  DZIEW/CZYNY to projekt skierowany przede wszystkim do kobiet w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach i stylach życia.

  DZIEW/CZYNY po raz drugi chcą zaktywizować, zintegrować i zaangażować mieszkanki oraz mieszkańców Białegostoku.

  Projekt DZIEW/CZYNY w ubiegłym roku spotkał się z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem mieszkanek oraz mieszkańców Białegostoku. Dlatego chcemy kontynuować nasze działania w tym roku, a także wydłużyć je aż do trzech dni: 8-9-10 marca.

  Na stronie internetowej DZIEW/CZYNÓW więcej o zeszłorocznych wydarzeniach, a teraz szybkie przejście do meritum: aby tegoroczne mogły zaistnieć, ekipa potrzebuje naszego wsparcia!

  Aby wspomóc DZIEW/CZYNY, wystarczy udać się na stronę Polak Potrafi i rzucić choćby złotówkę na dziew/czyńską tacę.

  Kto za tym stoi?

  Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

  Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Kobieteria

   

  Grupa IRIS – Stowarzyszenie na rzecz Osób o Różnorodnych Orientacjach Psychoseksualnych i Tożsamościach Płciowych

  Stowarzyszenie na rzecz Wielostronnego Rozwoju Człowieka i Poszanowania Przyrody ERES

  Fundacja Civitas

  Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova”

  DZIEW/CZYNY polubisz też na Facebooku.

  This article has 1 comments

  1. […] W ramach białostockich Dziew/Czynów będzie można wyrolować raka! 9 marca 2013 specjaliści z IFMSA-Poland o. Białystok rozstawią […]

  Dodaj komentarz

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr