Granice w seksie i w relacji | Masz do nich prawo!

Granice w seksie i w relacji | Masz do nich prawo!

Dlaczego granice w seksie lub w związku są ważne? Jakie są przykłady granic i jak je wyznaczać?

Kwestia osobistych granic pojawia się bardzo często. Wiemy, że każdy człowiek je ma, wiemy, że są potrzebne, ale zdarza się, że nie do końca potrafimy je zdefiniować. Jak zatem zrobić użytek z czegoś, co już na samym wstępie się rozmywa? Zdarza się, że niektóre osoby uświadamiają sobie istnienie swoich granic dopiero wtedy, kiedy w jakiś sposób zostają one przekroczone. Jak zatem tego uniknąć i wyznaczyć zdrowe, bezpieczne granice w seksie i relacjach?

Czym są granice?

Granice w relacji to symboliczne linie znajdujące się między nami a drugą osobą, które pozwalają zadbać o własny dobrostan emocjonalny i fizyczny. Dzięki nim mamy przestrzeń, aby komunikować swoje potrzeby, formować i pielęgnować pozytywne relacje, a także wzmacniać się w podejmowaniu ważnych decyzji.

Kwestia granic jest szczególnie ważna w przypadku relacji romantycznych i seksualnych. Wiele osób zauważa, że łatwiej im zadbać o własne granice w sytuacjach zawodowych lub innych, w których nie ma elementu emocjonalnej i fizycznej bliskości. Natomiast związki i seks to przestrzenie delikatne i podatne na nadużycia czy niekonsensualne zachowania. Z tego powodu wyznaczanie w nich granic początkowo może okazać się pewnym wyzwaniem.

Jak wyznaczać granice?

Wyznaczanie granic, gdy nie mamy takich doświadczeń, może wydawać się trudne, ale jest to umiejętność, którą można wypracować.

Zanim jednak cokolwiek wyznaczymy, musimy poznać swoje granice – przyjrzeć się tym, które już istnieją, a jeśli ich nie dostrzegamy, zastanowić się, z czego to wynika. Wykonując pierwszy krok, warto zbadać nie tylko o sferę romantyczną czy seksualną, ale również wziąć pod lupę relacje koleżeńskie, rodzinne, zawodowe. Zastanówmy się, co jest dla nas ważne i dlaczego, zdefiniujmy to.

Kolejnym krokiem jest zakomunikowanie granic, stawiając siebie w centrum. Komunikat powinien być prosty i koncentrować się na nas, czego my chcemy i potrzebujemy w danej sytuacji, a nie np. czego druga osoba nie powinna robić. Należy zrobić to stanowczo, bez usprawiedliwiania się.

Ponieważ granice są ważną kwestią, brak ich poszanowania powinien mieć swoje konsekwencje, które muszą wybrzmieć. Jeżeli konsekwencją ma być nasze działanie, musi być to coś, co mamy gotowość zrobić, np. zerwanie kontaktu. Konsekwencje mogą też przybrać formę wyrażenia obawy, np. „nasza relacja osłabi się”.

Dlaczego granice w seksie są ważne?

Granice w seksie odnoszą się nie tylko do fizycznych aspektów seksualności, ale też emocjonalnych i intelektualnych. Promują porozumienie między wchodzącymi w intymny kontakt osobami, wzajemne poszanowanie własnych ograniczeń i żądz, akceptację dla własnych seksualnych przestrzeni.

Kiedy nie zostają wyznaczone, osoby partnerskie mogą nieświadomie podejmować działania, które przywodzą na myśl poprzednie nieprzyjemne przeżycia czy doświadczenia lub używać słów, które skutecznie zabiją zmysłowy nastrój.

Wyznaczenie granic w seksie pozwala stworzyć taką seksoerotyczną przestrzeń, w której każda ze stron czuje się komfortowo, oraz stworzyć mapę tego, co w seksie będzie możliwe i pożądane – w obszarach ekspresji, aktywności, a nawet języka.

Przykłady granic w seksie

 • Moja i twoja zgoda na seks może być w każdej chwili wycofana.
 • Seks penetracyjny uprawiam wyłącznie w prezerwatywie.
 • Inicjowanie seksu jest dla mnie dopuszczalne tylko wtedy, kiedy nie śpię. Nie chcę być budzonx seksem oralnym / pracami ręcznymi.
 • Podczas seksu nie używamy degradującego języka.
 • Aby cieszyć się seksem, muszę unikać tej pozycji / aktywności, bo sprawia mi ból. Dam ci znać, kiedy będę potrzebować modyfikacji lub zmiany.
 • Nie pozwolę sobie na zawstydzanie z powodu masturbacji / oglądania pornografii.
 • Omawianie naszego życia seksualnego na forum powoduje u mnie dyskomfort.
 • Na seksimprezie chcę, aby seks oralny był tylko między nami, z nikim innym.

Dlaczego granice w związku są ważne?

Podobnie jak granice w seksie, granice w związku również obejmują różne obszary – emocjonalny, fizyczny, intelektualny, finansowy, a nawet cyfrowy. Pozwalają one wyznaczyć przestrzeń, gdzie kończymy się my, a zaczyna osoba partnerska, i stworzyć mocną relację niezależnych jednostek, które mają prawo do prywatności i które dobrowolnie kreują coś wspólnego.

Niezależnie od stażu związku o granicach warto rozmawiać i je komunikować, aby uniknąć nawarstwiania się problemów, braku satysfakcji i poczucia niezrozumienia. Nigdy nie jest też za późno, aby poruszyć temat granic w kontekście relacji romantycznej.

Przykłady granic w związku

 • Czas spędzany z rodziną / przyjaciółmi jest dla mnie ważny, dlatego jeden wieczór w tygodniu chcę przeznaczać na spotkanie z nimi.
 • Jeżeli masz zamiar wrócić późno do domu, chcę być o tym poinformowanx.
 • Doświadczam teraz własnych trudności / czuję, że nie mam odpowiednich umiejętności, więc nie mogę być dla ciebie głównym źródłem wsparcia w twoim problemie.
 • Chcę, abyśmy mieli / miały osobne konta w banku.
 • Możemy obserwować swoje media społecznościowe, ale nie udostępnię ci haseł do moich kont.
 • Wolałxbym, aby Twoi znajomi dzwonili zanim wpadną z wizytą.
 • Kiedy opowiadam ci o swoich trudnościach, chcę abyś mnie wysłuchałx, nie udzielając rad i nie próbując tego naprawić.
 • Nie jestem jeszcze gotowx poznać twoich rodziców.
 • Potrzebuję, aby rozmowy dotyczące naszej relacji zawsze odbywały się w cztery oczy, nie przez smsy czy telefon.
 • Kiedy nagle wychodzisz w trakcie kłótni, czuję się ignorowanx. Jeżeli potrzebujesz chwili, aby ochłonąć, powiedz mi to. Będę czuć się bezpieczniej, wiedząc, dlaczego wychodzisz.

Konsekwencje braku granic

Kiedy przez długi czas nie było nam wolno wyznaczać granic lub były na tyle luźne, że znikały np. pod wpływem manipulacji, może być nam trudno budować autentyczną i harmonijną relację ze sobą, czy nawet ufać swoim ocenom sytuacji.

Osoby, którym nie dawano prawa do posiadania własnych granic, mogą mieć też trudności ze zrozumieniem i zaakceptowaniem, gdy ktoś inny, np. osoba partnerska, asertywnie komunikuje własne granice. Mogą odbierać je jako odrzucenie, a nawet przemoc.

Pamiętajmy, że granice są istotne, nawet wtedy, gdy wydają się „małe” czy „niewiele znaczące”. Bo pod czymś pozornie błahym może kryć się coś absolutnie kluczowego, więc nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić ich wagi i znaczenia. Ignorowanie wyznaczonych granic, nawet wtedy, gdy pozornie mamy dobry powód czy wytłumaczenie, nadal będzie zignorowaniem jakiejś potrzeby drugiego człowieka.

Granice mogą się zmienić

Warto podkreślić, że granice nie zawsze są stałe i mogą ulegać zmianom – zacieśniać się i rozluźniać, w miarę tego, jak zmienia się relacja i jak my zmieniamy się jako jednostki. Każda taka zmiana powinna jednak wybrzmieć, ponieważ nie możemy oczekiwać, że druga strona się domyśli.

Niezakomunikowana zmiana, nawet wtedy, gdy odbieramy ją jako zmianę „na lepsze”, wprowadzona bez ostrzeżenia, może powodować zagubienie i dyskomfort w danej sytuacji lub prowadzić do błędnego myślenia, że zniesienie jednej granicy oznacza też zniesienie pozostałych.

Jedno jest pewne – dzięki granicom łatwiej jest nam budować autentyczne relacje i życie seksualne, w których czujemy się dobrze oraz eliminować to, czego w danych obszarach nie akceptujemy.

korekta: Marta Majbrodzka

Uważasz ten artykuł za przydatny?

zdjęcie tytułowe: Gelatin via Pexels