Sensate Focus | Jak pogłębić intymność?

Sensate Focus | Jak pogłębić intymność?

Jak budować zaufanie, wzmacniać intymną więź i odczuwać większą satysfakcję ze zbliżeń? Wypróbuj Sensate Focus!

Sensate Focus to technika terapeutyczna opracowana przez Williama Mastersa i Virginię Johnson na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, najczęściej wykorzystywana w terapii par. Choć jej początkowym założeniem było przeciwdziałanie dysfunkcjom seksualnym, mogą z niej korzystać również osoby, które nie doświadczają trudności w obszarze życia erotycznego, ale chcą pogłębić intymną więź czy zwiększyć świadomość ciała podczas intymnego kontaktu.

Metoda ta bazuje na intencjonalnym, uważnym dotyku oraz świadomej obecności i obejmuje pięć hierarchicznych etapów:

I: Naprzemienne eksploracje ciała bez dotykania genitaliów, anusa i piersi

II: Naprzemienne eksploracje ciała uwzględniające dotykanie genitaliów, anusa i piersi (bez penetracji)

III: Wzajemne dotykanie się (bez kontaktu genitalnego)

IV: Wzajemne dotykanie się, uwzględniające kontakt genitalny (bez penetracji)

V: Wzajemne dotykanie się, uwzględniające penetrację (z ograniczeniem ruchów frykcyjnych)

Hierarchiczność oznacza, że każdy z etapów realizowany jest po kolei, bez przeskakiwania czy skracania żadnego z nich, a sam proces może obejmować nawet wiele tygodni, w zależności od potrzeb i oczekiwań danej pary. Podczas wspólnych ćwiczeń para powinna w szczególności skupić się na doznaniach zmysłowych, głównie na temperaturze, nacisku i teksturze dotykanych miejsc, dlatego zaleca się wyłącznie kontakt niewerbalny.

Bardzo ważne jest wydzielenie czasu i miejsca ćwiczeń oraz ograniczenie wszelkich rozproszeń, typu: dzwoniący telefon, wymagające ciągłej uwagi dzieci czy ważne spotkanie w grafiku. W przypadku etapów I i II, uwzględniających naprzemienne sesje świadomego dotykania i otrzymywania dotyku, każda z osób ma dokładnie tyle samo czasu na swoje eksploracje. W idealnych warunkach sesje odbywają się nago, natomiast nie jest to element obowiązkowy, jeśli ktoś nie jest na pełną nagość gotowy.

Technika Sensate Focus do dziś jest wykorzystywana i praktykowana w różnych formach w ramach terapii par, najczęściej w formie rekomendacji lub zadania domowego, które stanowi uzupełnienie pracy w gabinecie.

Zalety Sensate Focus

Sensate Focus, choć w pierwszym momencie może wydawać się abstrakcyjną metodą, nie powstało bez powodu. Obecny w naszej kulturze seksualny skrypt – promujący konkretne wizje bliskości, bazujący na spontanicznym modelu pożądania i często sprowadzający seks wyłącznie do penetracji – dla wielu par okazuje się niesprzyjający, a nawet wykluczający. W tej sytuacji świadoma praca z intymnością i seksualnością bardzo często okazuje się tym, co pozwala na stworzenie życia erotycznego szytego na miarę, podszytego ekscytacją, a nie obawami czy lękiem.

Jakie są zalety Sensate Focus?

Jest dla wszystkich

Choć pierwszymi adresatami metody były pary cis-heteroseksualne, korzyści z praktyki Sensate Focus mogą czerpać wszyscy ludzie w relacjach – niezależnie od tożsamości płciowej czy seksualnej. Technika ta jest bardzo demokratyczna i działa tak długo, jak każda z zaangażowanych stron jest gotowa podjąć wysiłek i pracę nad intymną relacją.

Pomaga budować zaufanie

W relacjach, w których bliskość jest realizowana wyłącznie poprzez kontakt seksualny – co może nie pokrywać się z potrzebami jednej lub obydwu stron – wspólne ćwiczenie pozwala odzyskać zaufanie do dotyku drugiej osoby i nauczyć się nieseksualnej intymności.

Zaufanie do dotyku osoby partnerskiej jest szczególnie istotne wtedy, gdy jedna ze stron unika bliskości, obawiając się, że każdy kontakt fizyczny jest inicjowaniem seksu.

Redukuje presję wydolności seksualnej

W relacjach, w których pojawiają się trudności z doświadczaniem orgazmu, uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji, stosowanie Sensate Focus zmniejsza lęk związany ze „sprawdzeniem się” w łóżku, a przy okazji zdejmuje z pary presję szczytowania. Ponieważ uwrażliwia na doznania tu i teraz, zastępuje tym samym wybieganie w przyszłość i błądzenie myślami po bezdrożach lęków, które często towarzyszą ludziom, kiedy w ich sferze seksualnej coś jest nie tak.

Pozwala wrócić do intymności

Zdarzają się sytuacje, kiedy para po wielu miesiącach, a nawet latach seksualnej posuchy „zapomina”, jak uprawiać czy inicjować seks. Ćwiczenia pomagają wówczas na nowo oswoić się ze wzajemnym dotykiem, nagością i bliskością, przywracając relacji kontekst seksualny powoli i w kontrolowanych warunkach.

Dlaczego metoda działa?

Sensate Focus kieruje uwagę na doświadczanie przyjemności, celebrowanie łączącej parę więzi i pielęgnowanie dotyku zarówno w wymiarze seksualnym, jak i poza nim. Ćwiczenia angażują nie tylko dłonie, ale całą powierzchnię skóry, w tym usta i inne części ciała, którymi możemy oddziaływać na ciało drugiej osoby.

Aby jednak Sensate Focus było skuteczne, potrzebne jest zaangażowanie każdej ze stron, wzajemne zrozumienie oraz poczucie wspólnej misji, jeśli chodzi o seks w relacji.

Sensate Focus – ćwiczenia

Przystąpienie do treningu w duchu Sensate Focus wymaga pewnych przygotowań, a także świadomości i zgody na to, jak przebiega każdy z etapów. Krótko mówiąc, jeśli jedna ze stron będzie chciała przyspieszyć lub ominąć jakąś sesję, aby jak najszybciej przejść do dotykania genitaliów lub pełnej penetracji, nie będzie to Sensate Focus.

Szczególnie podczas pierwszej fazy ważne jest skupienie się na doświadczaniu dotyku – zarówno przez stronę dotykającą, jak i dotykaną, a nie na celowym dawaniu czy poszukiwaniu seksualnej rozkoszy. Wielu osobom naturalne może się wydawać podążenie za sygnałem, że konkretne doznania są wywoływane przez jakiś rodzaj stymulacji i chcą ją kontynuować aż do spełnienia lub wywołania stanu wysokiego podniecenia. Użyteczniejsze jest jednak zauważenie rozkoszy i przeniesienie uwagi na eksplorowanie innych doznań zmysłowych.

Osoba dotykana zawsze powinna znajdować się w wygodnej dla siebie statycznej pozycji. Kiedy wprowadzane są etapy uwzględniające eksplorowanie genitaliów, odbytu i piersi, to te strefy erogenne nie powinny być głównymi obszarami zainteresowania i uwagi – traktuje się je jak jedne z wielu. Statyczność jest zalecana przez większość etapów, dopiero przy IV i V powoli pojawia się ruch. Nie chodzi jednak o przejście do stosunku i ruchu frykcyjnego, tylko wprowadzenie lekkiego kołysania, przemieszczania się i trwania w pozycjach, które uwzględniają dotykanie genitaliów czy penetrację waginy lub anusa.

Sensate Focus – uwagi końcowe

Na pierwszą taką sesję najlepiej wydzielić godzinę, czyli po 30 minut na osobę. Jeżeli jednak pół godziny wydaje się w tej chwili trudne do zagospodarowania, można ten czas skrócić do 20 minut.

Pary, dla których dotykanie genitaliów nie jest możliwe lub penetracja nie jest pożądana, nie muszą uwzględniać tych aktów w praktyce Sensate Focus. Jej piękno polega na tym, że może być indywidualnie dopasowywana do danej relacji i okoliczności.

Choć samo wykonywanie ćwiczeń powinno odbywać się w ciszy, z nastawieniem na obserwację i kontakt niewerbalny, dobrze jest po nich porozmawiać – we dwójkę lub podczas spotkania terapeutycznego. Podczas rozmowy warto poruszyć kwestie doznań, reakcji, które się pojawiły, ewentualnych rozproszeń czy podniecenia, jeśli wystąpiło. Kontynuacją lub alternatywą dla Sensate Focus może być praktykowanie Karezzy czy wspólne mapowanie przyjemności.

Intencjonalne pogłębianie intymności przy pomocy różnych praktyk często okazuje się tym, co pomaga ożywić lub ulepszyć życie erotyczne pary. Nawet w sytuacjach, gdy seksualna posucha trwa już długo i zwątpiło się już w zaznanie seksualnego spełnienia.

korekta: Marta Majbrodzka

Uważasz ten artykuł za przydatny?

zdjęcie tytułowe: Cottonbro via Pexels